αερόδυνο

αερόδυνο
το (Αερον.)
κάθε αεροσκάφος βαρύτερο από τον αέρα που όταν πετά στηρίζεται σε αεροδυνάμεις, π.χ. το συμβατικό αεροπλάνο, το ανεμόπτερο ή το ελικόπτερο.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”